Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Perušić 2018.-2023. godine.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Perušić 2018.-2023. godine.

Opis savjetovanja: Plan gospodarenja otpadom Općine Perušić izrađen je u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, nacionalnom Strategijom i Planom gospodarenja otpadom RH te ostalim propisima iz područja gospodarenja otpadom, a ujedno je usklađen i s okvirnom Direktivom EU-a o otpadu (2008/98/EC) koja u svrhu sprječavanja nastanka otpada postavlja red prvenstva gospodarenja otpadom:

1. sprečavanje nastajanja otpada,

2. priprema za ponovnu uporabu,

3. recikliranje,

4. ponovno korištenje (oporaba),

5. zbrinjavanje ostatnog otpada.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Perušić 2018.-2023. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.03.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 5.2.2018. - 30.3.2018.

Trajanje

5.2.2018. - 30.3.2018.