Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Posedarje za 2021. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Posedarje za 2021. godinu.

Opis savjetovanja: Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Posedarje za 2021. godinu (u daljem tekstu: Godišnji plan) određuje se upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Posedarje u pogledu davanja koncesijskih odobrenja u 2021. godini te utvrđuje :

• plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom, 

• sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom, 

• popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području Općine Posedarje (u daljem tekstu: Općina), 

• mikrolokacije za obavljanje djelatnosti pod c).


Svoje prijedloge, primjedbe i komentare možete poslati do 06. studenog 2020. na adresu Općine Posedarje, Trg Martina Posedarskog 1, 23424 Posedarje (s naznakom „Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – „Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Posedarje za 2021. godinu“) ili upisati na stranicu na dolje za to predviđeno mjesto pod KOMENTARI.

Savjetovanje je otvoreno do: 06.11.2020.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 5.10.2020. - 6.11.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

5.10.2020. - 6.11.2020.