Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gunja.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gunja.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine Gunja utvrđuju se komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje i/ili građenje komunalne infrastrukture i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području Općine Gunja, način povjeravanja i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti, te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Gunja.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Gunja, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 15.1.2019. - 24.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

15.1.2019. - 24.1.2019.