Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom, sukladno odredbi čl. 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj: 87/08., 136/12., 15/15) uređuje: struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti gradonačelnice i druga pitanja u izvršavanju Proračuna..

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Varaždinskih Toplica za 2020. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.12.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 28.11.2019. - 12.12.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

28.11.2019. - 12.12.2019.