Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ.

Dokument za savjetovanje moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Donošenje Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ.

Opis savjetovanja: Ovim Poslovnikom Općinskog vijeća Općine Križ detaljnije se uređuje način i postupak konstituiranja Općinskog vijeća Općine Križ, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova Općinskog vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, sazivanje, rad i tijek sjednice, postupak izbora i imenovanja te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluje u donošenju Poslovnika Općinskog vijeća Općine Križ, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto. 

Savjetovanje je otvoreno do: 21.02.2021.


Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 8.2.2021. - 21.2.2021.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

8.2.2021. - 21.2.2021.