Poštovani,

Grad Ludbreg je u sklopu projekta "Development of strategic cross-border cooperation between Letenye, Ludbreg and Prelog" (DESCO), sufinanciranog iz programa Europske teritorijalne suradnje Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. pristupio izradi Strategije krajobraznog uređenja Grada Ludbrega 2018-2027. 

Strategija krajobraznog uređenja Grada Ludbrega izrađuje se i provodi s ciljem poboljšanja kvalitete života građana i privlačnosti Grada Ludbrega za posjetitelje.

Jedna od faza izrade strategije je provedba postupka javne rasprave te obrada podataka s ciljem dobivanja povratnih informacija o stavovima građana vezano uz krajobrazno uređenje Grada Ludbrega. 

 Grad Ludbreg pokreće javnu raspravu o izradi Strategije krajobraznog uređenja Grada Ludbrega 2018-2027. 

Javna rasprava započet će 16. listopada 2018. i trajat će do 26. listopada 2018. godine. 

Prijedlog Strategije krajobraznog uređenja Grada Ludbrega 2018-2027. izlaže se na javni uvid u trajanju od 10 (deset) dana.

Javni uvid u prijedlog Strategije može se također izvršiti radnim danom od 8:00 do 14:00 sati od 16. listopada 2018. godine do 26. listopada 2018. godine u prostorijama Grada Ludbrega, Trg Svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, u Odsjeku za poduzetništvo,turizam i razvojne projekte, prizemlje. 

Prijedlog Strategije objavljen je i na službenoj web stranici Grada Ludbrega, www.ludbreg.hr. 

Grad Ludbreg će prikupljene podatke koristiti isključivo u svrhu izrade Strategije krajobraznog uređenja Grada Ludbrega 2018.-2027. Očitovanja građana i drugih zainteresiranih strana za vrijeme trajanja javne rasprave zaprimat će se putem elektroničke pošte na adresu petra.medjimurec@ludbreg.hr ili osobno u Grad Ludbreg na adresi Trg svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg, zaključno do dana 26. listopada 2018. godine do 15.00 sati za osobnu isporuku te do 00.00 sati za dostavu  putem e-maila. Sudjelovati možete i upisivanjem svojih prijedloga na dolje predviđeno mjesto pod „KOMENTARI".

Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljni u roku neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Javno izlaganje o Prijedlogu Strategije krajobraznog uređenja Grada Ludbrega 2018-2027. izvršit će se dana 22. listopada 2018. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama Centra za kulturu i informiranje „Dragutin Novak“ na adresi Trg svetog Trojstva 19, 42230 Ludbreg. 

Dokument za savjetovanje možete pronaći OVDJE.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 16.10.2018. - 26.10.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

16.10.2018. - 26.10.2018.