Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Prgomet.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Prgomet.

Opis savjetovanja: Ovim se Etičkim kodeksom uređuje sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interes u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Prgomet, te stručnih osoba., upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 02.09.2022.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 3.8.2022. - 2.9.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

3.8.2022. - 2.9.2022.