Poštovani građani, 

Dana 26. listopada 2017. godine stupio je na snagu novi Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj: 102/17) kojim su se propisale odredbe o obvezama i odgovornostima fizičkih i pravnih osoba radi zaštite životinja a koje uključuju zaštitu njihova života, zdravlja i dobrobiti, način postupanja sa životinjama, uvjeti koji su potrebni za zaštitu životinja pri držanju, uzgoju, postupanju s napuštenim i izgubljenim životinjama te ostale odredbe.

Navedenim zakonom propisano je da uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, te način postupanja sa izgubljenim i napuštenim životinjama propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. Grad Rab pristupio je izradi nove Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinja u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja. Istom Odlukom utvrđeni su minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja, te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Raba. 

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje. 

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 01.02.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 23.1.2018. - 1.2.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

23.1.2018. - 1.2.2018.