Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o osnovici koeficijenta za obračun plaće i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika kada dužnost obavljaju profesionalno.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o osnovici koeficijenta za obračun plaće i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika kada dužnost obavljaju profesionalno.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom određuju se osnovica i koeficijent za obračun plaće općinskog načelnika i zamjenika načelnika u Općini Civljane te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u Odluke o osnovici koeficijenta za obračun plaće i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika kada dužnost obavljaju profesionalno, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.10.2020.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.9.2020. - 14.10.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.9.2020. - 14.10.2020.