Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Živogošće – Blato.

Dokument za savjetovanje s obrazloženjem moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Živogošće – Blato.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Živogošće – Blato. Ovom Odlukom određuje se  pravna osnova za izradu i donošenje UPU-a,  razlozi donošenja, obuhvat, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu UPU-a te drugih  korisnika prostora koji sudjeluju u izradi, planirani rok za izradu UPU-a, odnosno njegovih pojedinih faza,  izvori financiranja izrade UPU-a i druga pitanja od značaja za izradu  UPU-a.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Živogošće – Blato, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.11.2017.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 12.10.2017. - 11.11.2017.

Trajanje

12.10.2017. - 11.11.2017.