Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Općine Kistanje, i to: 

• način obračuna komunalne naknade,

• naselja u Općini Kistanje u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

• područja zona u Općini Kistanje,

• koeficijent zona (Kz) za pojedine zone,

• koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,

• obveznici plaćanja komunalne naknade;

• rokovi plaćanja komunalne naknade,

• nekretnine važne za Općinu Kistanje koje se u potpunosti ili djelomično, oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

• opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 16.1.2019. - 30.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

16.1.2019. - 30.1.2019.