Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u savjetovanju za javni uvidu u postupku procjene utjecaja na okoliš i postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za Studiju utjecaja na okoliš za zahvat EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje.

Javni uvid provest će se izlaganjem jednog primjerka cjelovite Studije i jednog primjerka sažetka Studije u trajanju od 30 dana i to od 1.6.2018. do 1.7.2018. radnim danom od 8 do 15 sati u službenim prostorijama Općine Mali Bukovec, Mihovila Pavleka Miškine 14 u Malom Bukovcu.

Dokument za savjetovanje možete pogledati ovdje.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju  postupka procjene utjecaja na okoliš i postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za Studiju utjecaja na okoliš za zahvat EU projekt zaštite od poplava na slivu Bednje, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 01.07.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 1.6.2018. - 1.7.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

1.6.2018. - 1.7.2018.