OBAVIJEST

o javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države


Obavještavaju se svi zainteresirani za određeni uvid raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području Općine Rakovica, da je od dana 12.05.2018. godine početak javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Rakovica ( u daljnjem tekstu Program raspolaganja) Javni uvid traje do 26.05.2018. godine.

Uvid u Program raspolaganja moguće je izvršiti u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica , Rakovica 6, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati i na web stranici Općine Rakovica www.rakovica.hr   

Prigovori  na prijedlog Programa primaju se u obliku pisanog zahtjeva do navedenog roka. Prigovor mora sadržavati podatke  o davatelju prigovora, brojeve katastarskih čestica i nazive katastarskih općina, te navesti prijedlog budućeg raspolaganja za pojedinu česticu. Prigovori moraju biti dostavljeni do 28.05.2018. godine  do 8,00 sati u ured Općine Rakovice. 


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u javnom uvidu u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 12.5.2018. - 26.5.2018.

Trajanje

12.5.2018. - 26.5.2018.