Poštovani građani,


pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sibinj.

Dokument za savjetovanje moguće je pronaći ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sibinj.

RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sibinj donosi se radi usklađenja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj: 144/2020). koji je stupio na snagu 24. prosinca 2020.godine.

 CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA

Upoznavanje javnosti i svih zainteresiranih subjekata, građanstva te pravnih i fizičkih osoba s Nacrtom Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sibinj, a radi dobivanja mišljenja, primjedbi i prijedloga i eventualno prihvaćanja zakonitih i stručno utemeljenih prijedloga, primjedbi i mišljenja.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA I PRIMJEDBI

iznosi 15 dana, u trajanju od 04. ožujka 2021. do 18. ožujka 2021. godine.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Sibinj, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.3.2021.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 4.3.2021. - 18.3.2021.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

4.3.2021. - 18.3.2021.

Izvješća