Plan gospodarenja otpadom Općine Nijemci osnovni je dokument o gospodarenju otpadom

za razdoblje 2020. - 2026. godine. Plan je usklađen sa Strategijom gospodarenja otpadom (NN

Nacrt - Plan gospodarenja otpadom u Općini Nijemci za razdoblje 2020. do 2026. godine

130/05), Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 03/17), Nacionalnom

strategijom zaštite okoliša (NN 46/02), Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN

50/17, 84/19), Odlukom o implementacija Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

za razdoblje 2017.-2022. godine (Vlada RH 25.05.2017.) kao i programima zaštite okoliša.

Člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) definirano

je da Plan gospodarenja otpadom grada/općine donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne

samouprave za razdoblje od šest godina, te je stoga ovaj Plan gospodarenja otpadom

napravljen za razdoblje od 2020. do 2026. godine, dok se njegove izmjene i dopune donose po

potrebi.

 


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 17.1.2020. - 17.2.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

17.1.2020. - 17.2.2020.

Izvješća