Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu.

Opis savjetovanja Ovim I. Izmjenama i dopunama Odluke uređuje se način izvršavanja I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu, koje obuhvaćaju naplatu prihoda koji prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim propisima i odlukama Općinskog vijeća pripadaju Općini, raspodjelu prihoda i stavljanju sredstava na raspolaganje korisnicima sredstava Proračuna.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2020. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.05.2020.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.4.2020. - 13.5.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.4.2020. - 13.5.2020.