Na web stranicama Općine Lovran www.opcinalovran.hr dostupna je poveznica Savjetovanja s javnošću na kojoj je dana 14. siječnja 2019.., objavljen Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj (u daljnjem tekstu: Odluka) te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga je do 22. siječnja 2019.. godine do 24,00 h. Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Prijedlog Odluke za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na navedenu web stranicu.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Lovran.


Obrazloženje

uz Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj


Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 106/18.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine, propisao je da su predstavnička tijela JLS obvezna donijeti odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 150,00 kuna niti veće od 1500,00 kuna.   

Odluke predstavničkih tijela JLS mogu se mijenjati najkasnije do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuju se od 1. siječnja sljedeće godine do donošenja nove odluke kojom će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinicu u kampu. Odluke se dostavljaju Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave.

Prijelaznim i završnim odredbama Zakona propisano je da su predstavnička tijela JLS obavezna za 2019. godinu donijeti spomenutu odluku do 31. siječnja 2019. godine te ju dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019.  Ako predstavničko tijelo JLS ne donese odluku u propisnom roku, visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kamu određuje se u iznosu od 750,00 kuna.

Prijedlog Odluke izrađen je nakon provedenih konzultacija svih JLS na području Opatijske rivijere na kojima je usaglašeno da će visina paušalnog poreza po krevetu odgovarati visini boravišne pristojbe za 2019. godinu odnosno da će iznositi najviše 345 kuna po krevetu odnosno smještajnoj jedinici.

Najviša visina poreza odnositi će se kao i do sada na ona naselja u Općini Lovran koja su razvrstana u A razred turističkih mjesta, a znatno niža visina poreza na sva ostala naselja u Općini Lovran koja su i do sada bila svrstana u D razred.

S obzirom na kratkoću vremena za donošenje Odluke, Javno savjetovanje otvoreno je do 22. siječnja 2019.godine do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije.


Svoje primjedbe ili komentare možete upisati na dolje za to predviđeno mjesto pod "KOMENTARI".

Dokument za savjetovanje možete pogledati OVDJE.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.1.2019. - 22.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.1.2019. - 22.1.2019.