Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu,upravljanje prihodima i primicima, te rashodima i izdacima, opseg zaduživanja, upravljanje javnim dugom, financijskom i nefinancijskom imovinom, te propisuju prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti u izvršavanju proračuna, kazne za neispunjenje obveza i druga pitanja vezana uz izvršavanje Proračuna.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2017.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 13.11.2017. - 13.12.2017.

Trajanje

13.11.2017. - 13.12.2017.