Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o prodaji nekretnine čk.br. 3968/1 k.o. Varaždinske Toplice.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o prodaji nekretnine čk.br. 3968/1 k.o. Varaždinske Toplice.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom ovlašćuje se gradonačelnica Grada Varaždinskih Toplica na pokretanje postupka prodaje nekretnine čk.br. 3968/1 k.o. Varaždinske Toplice, dvorište površine 250 m2 upisana u z.k. ul. 6303 k.o. Varaždinske Toplice kao vlasništvo Grada Varaždinskih Toplica u 1/1 dijela. Utvrđuje se kako se, u naravi, radi o terasi uz ugostiteljski objekt Tonimir u Varaždinskim Toplicama, a na koju postoji javni pristup s Ulice kralja Tomislava i Ulice kneza Branimira.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o prodaji nekretnine čk.br. 3968/1 k.o. Varaždinske Toplice upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 24.09.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 19.9.2018. - 24.9.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

19.9.2018. - 24.9.2018.