Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom redu.

Odluku moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnom redu.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom propisuje se uređenje naselja, način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Makarske za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, te održavanje reda na tim površinama, uvjeti korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila, održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, mjere za provođenje ove Odluke, mjere za održavanje komunalnog reda, obveze pravnih i fizičkih osoba te prekršajne odredbe.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnom redu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.06.2019.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:

Molimo da se prijavite kako biste mogli komentirati prijava

Savjetovanje u tijeku

  1. Odluka o komunalnom redu

Trajanje

31.5.2019. - 30.6.2019.

Izvješća