Na web stranicama Općine Lovran www.opcinalovran.hr dostupna je poveznica Savjetovanja s javnošću na kojoj je dana  1. kolovoza 2017., objavljen Prijedlog Odluke o izmjenama  Odluke o autotaksi prijevozu osoba (u daljnjem tekstu: Odluka) te se poziva zainteresirana javnost na Savjetovanje o istom. Rok za podnošenje prijedloga je do 17. kolovoza 2017. godine.  Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na prijedlog Odluke za koje je savjetovanje otvoreno možete uputiti upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na navedenu web stranicu.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni te će se o istim sastaviti Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koje će biti objavljeno na web stranici Općine Lovran.

Dokument za savjetovanje možete pronaći ovdje.


Obrazloženje

U članku 13. Odluke o autotaksi prijevozu osoba („Službene novine Primorsko-goranske županije br. 14/11 i „Službene novine Općine Lovran“ br. 6/16) sadržane su odredbe o autotaksi stajalištu, njegovoj lokaciji i ovlaštenju općinskog načelnika da u slučaju potrebe na prijedlog Odjela odredi i druge lokacije za autotaksi stajališta.

Zbog iskazanog interesa autotaksi prijevoznika izvršen je pregled uređenih parkirnih površina na kojima bi se moglo organizirati autotaksi stajalište za ukupno tri autotaksi vozila, koliko se procjenjuje prihvatljivim za područje Općine Lovran i samo naselje Lovran u kojem se nalaze gotovo svi javni sadržaji i značajniji ugostiteljski objekti za smještaj (hoteli, hostel, pansioni i dr.). Pregledom je utvrđeno da je za organizaciju autotaksi stajališta najpogodniji dio parkirališta uz Ulicu Žrtava fašizma u Lovranu, uz kameni zid ispod autobusne čekaonice linije 36, gdje se mogu smjestiti tri autotaksi  vozila. Uređenjem autotaksi stajališta na ovoj lokaciji ukinula bi se dva postojeća autotaksi stajališta koja su prostorno odvojena i u potpunosti ne udovoljavaju zahtjevima prometa.

Izmjenom Odluke, a slijedom utvrđenog, predlaže se ukinuti propisanu mogućnost da općinski načelnik u slučaju potrebe na prijedlog Odjela odredi i druge lokacije za autotaksi stajališta i isto prepustiti Općinskom vijeću na odlučivanje.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument, kako je već naglašeno, potrebno je što prije donijeti kako bi  se isti mogao što prije početi primjenjivati.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 1.8.2017. - 17.8.2017.

Trajanje

1.8.2017. - 17.8.2017.