Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu.

Opis savjetovanja: Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu uređuje se:

• plan redovitog upravljanja pomorskim dobrom,

• sredstva za redovito upravljanje pomorskim dobrom,

• popis djelatnosti iz jedinstvenog popisa djelatnosti koja se mogu obavljati na području Općine Župa dubrovačka,

• mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Župa dubrovačka za 2023. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.12.2022.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 29.11.2022. - 29.12.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

29.11.2022. - 29.12.2022.

Izvješća