Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Berek za razdoblje 2017-2022. godine.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Berek za razdoblje 2017-2022. godine.

Opis savjetovanja: Ciljevi Plana gospodarenja otpadom Općine Berek vezani su uz smanjenje odlaganja otpada te povećanje recikliranja. Cilj o smanjenju odlaganja otpada ostvarit će se na način da Općina Berek građanima mora omogućiti razvrstavanje sedam iskoristivih komponenti otpada: papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog i krupnog (glomaznog) otpada. Ostvarenje navedenog cilja prati se kroz količine otpada odloženog na odlagališta otpada Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Berek za razdoblje 2017-2022. godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 11.03.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 9.2.2018. - 11.3.2018.

Trajanje

9.2.2018. - 11.3.2018.