Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine Kaptol.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine Kaptol.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom utvrđuje se osnivanje, sastav i struktura postrojbe civilne zaštite  za provedbu mjera i aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o osnivanju, sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Općine Kaptol, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto. 

Savjetovanje je otvoreno do: 30.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 23.1.2019. - 30.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

23.1.2019. - 30.1.2019.