https://proracun.hr/Home/GetPdf?fileName=https://mobes.blob.core.windows.net/mobesproracuni/Op%C4%87ina%20Civljane/Savjetovnaje/f26424ab-882a-44c1-b0ec-5f8886e9a8ce_Pravilnik%20o%20ocjenjivanju%20slu%C5%BEbenika%20i%20namje%C5%A1tenika%20u%20jedinstvenom%20upravnom%20odjelu%20Op%C4%87ine%20Civljane.pdfPoštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u svrhu donošenja Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.10.2020.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.9.2020. - 14.10.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.9.2020. - 14.10.2020.