Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo, naziv, djelokrug rada i način upravljanja upravnog tijela Općine Civljane, organiziranog kao Jedinstveni upravni odjel Općine Civljane. Unutar Jedinstvenog upravnog odjela mogu se ustrojiti unutarnje ustrojstvene jedinice – službe.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Civljane, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.10.2020.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.9.2020. - 14.10.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.9.2020. - 14.10.2020.