Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Selca za razdoblje 2015. - 2021 . godine.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Selca za razdoblje 2015. - 2021 . godine.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje s provodi s ciljem donošenja Plana gospodarenja otpadom Općine Selca za razdoblje 2015. - 2021 . godine. Planom je potrebno propisati poticajne mjere izbjegavanje stvaranja otpada, mjere razvrstavanja i odvajanja otpada u domaćinstvima, mjere uspostave zelenih otoka i reciklažnih dvorišta, mjere obrade otpada prije njegovog odlaganja, mjere sanacije postojećih lokacija onečišćenih otpadom i dr.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Selca za razdoblje 2015. - 2021 . godine, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 12.03.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 12.2.2018. - 12.3.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

12.2.2018. - 12.3.2018.