Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini.

Opis savjetovanja: Programom utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini utvrđuje se namjena  korištenja i kontrole utroška sredstava šumskog doprinosa, kojeg plaćaju fizičke i pravne osobe, osim malih šumoposjednika koje obavljaju prodaju proizvoda, iskorištavanjem šuma (drvni sortimenti)  u visini 10% u odnosu na prodajnu cijenu proizvoda na panju.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.11.2019.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 31.10.2019. - 30.11.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

31.10.2019. - 30.11.2019.