Poštovani građani,


pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ludbrega za 2018. godinu.


Prijedlog plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ludbrega za 2018. godinu moguće je pronaći ovdje.


Tema savjetovanja je: Izrada prijedloga plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ludbrega za 2018. godinu. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člancima 10. i 12. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/13, 18/16 i 89/17). 


Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ludbrega za razdoblje od godinu dana koji se drugi put izrađuje. Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom Grada Ludbrega, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije, te mora sadržavati detaljnu analizu stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Ludbrega i godišnje planove upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Ludbrega. Pobliži obvezni sadržaj Plana upravljanja, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 21/14).


Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluju u donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Ludbrega za 2018. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.


Savjetovanje je otvoreno do: 24.12.2017.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 24.11.2017. - 24.12.2017.

Trajanje

24.11.2017. - 24.12.2017.