Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju  Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Križ  u 2019. godini.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Križ  u 2019. godini.

Opis savjetovanja: Programom javnih potreba u kulturi na području Općine Križ u 2019. godini (u daljnjem tekstu: Program), obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku i unapređivanju svekolikog kulturnog života Općine Križ te se utvrđuju kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi koje će se financirati iz Proračuna Općine Križ, iz Proračuna Zagrebačke županije i iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, kada su te javne potrebe od zajedničkog interesa za Općinu, Županiju i Republiku Hrvatsku.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Križ  u 2019. godini, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.11.2018..


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 15.10.2018. - 13.11.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

15.10.2018. - 13.11.2018.