Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, javni naručitelj obvezan je opis predmeta nabave, teh. specifikacije, kriterije zsa kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i poosebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovane sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje 5 dana.


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 20.9.2017. - 25.9.2017.

Trajanje

20.9.2017. - 25.9.2017.