Poštovani građani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini

Opis savjetovanja: Ovim Programom utvrđuje se namjena korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini, a koja su Proračunom Općine Križ za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu planirana u ukupnom iznosu od 1.000,00 kuna

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju ,Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2022. godini upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 22.11.2021 – 28.11.2021.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 22.11.2021. - 28.11.2021.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

22.11.2021. - 28.11.2021.