Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu.

Opis savjetovanja: Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Grada Varaždinskih Toplica, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždinskih Toplica za 2019. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.12.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 10.12.2018. - 18.12.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

10.12.2018. - 18.12.2018.