Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Gornja Stubica.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Gornja Stubica.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon Općine Gornja Stubica radi obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti na području Općine Gornja Stubica:

1. održavanje javnih zelenih površina, osim u dijelu koji će se obavljati na temelju pisanog ugovora sukladno odredbama članka 9. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Gornja Stubica,

2. održavanje groblja i mrtvačnica,

3. održavanje čistoće javnih površina,

4. usluga ukopa pokojnika,

5. održavanje lokalnog vodovoda „Dobri Zdenci“, osim u dijelu koji će se obavljati na temelju pisanog ugovora sukladno odredbama članka 9. Odluke o komunalnim  djelatnostima Općine Gornja Stubica


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o osnivanju vlastitog pogona Općine Gornja Stubica, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 29.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi  se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 25.1.2019. - 29.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

25.1.2019. - 29.1.2019.