Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnika Klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Civljane za 2020. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Pravilnika Klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Civljane za 2020. godinu.

Opis savjetovanja: Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju koji proizlaze iz djelokruga rada tijela Općine Civljane, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake predmeta i akata, kao brojčane oznake predmeta na pojedinim vlastitim i zaprimljenim pismenima ili aktima u razdoblju od 01. studenog do 31. prosinca 2020. godine.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Pravilnika Klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Općine Civljane za 2020. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.10.2020.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.9.2020. - 14.10.2020.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.9.2020. - 14.10.2020.