Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o javnim zelenim površinama.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o javnim zelenim površinama.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom utvrđuju se javne zelene površine na području Općine Rakovica, njihovo održavanje i zaštita, mjere za provođenje ove Odluke, mjere za održavanje komunalnog reda koje poduzimaju komunalni redari, obveze pravnih i fizičkih osoba i prekršajne odredbe. Javne zelene površine su parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, odnosno ulice i sl.. 

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o javnim zelenim površinama, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 14.03.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 27.2.2019. - 14.3.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

27.2.2019. - 14.3.2019.