Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje IV. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu.

Opis savjetovanja: Ovim IV. Izmjenama i dopunama Odluke uređuje se način izvršavanja IV. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina  za 2019. godinu, koje obuhvaćaju naplatu prihoda koji prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (i drugim propisima i odlukama Općinskog vijeća pripadaju Općini, raspodjelu prihoda i stavljanju sredstava na raspolaganje korisnicima sredstava Proračuna.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju IV. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina za 2019. godinu, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 02.10.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 25.9.2019. - 2.10.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

25.9.2019. - 2.10.2019.