Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana“ .

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana“.

Opis savjetovanja: Na temelju Mišljenja Karlovačke županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša vezano  za izdavanje mišljenja o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana“ u naselju Čatrnja ovom Odlukom započinje se postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU Korana.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana“, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 04.03.2018.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 2.2.2018. - 4.3.2018.

Trajanje

2.2.2018. - 4.3.2018.