Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom uređuju se ovlasti, uvjeti, postupak i načini postupanja tijela Grada Kastva u vezi sa upravljanjem i raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Grada te stjecanjem nekretnina u vlasništvo Grada, izuzev postupaka kupoprodaje i davanja u zakup poslovnih prostora, davanja u najam stanova, davanja na korištenje i privremeno korištenje javnih površina, zemljišta, zgrada i prostora u vlasništvu Grada.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Kastva, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI.


Savjetovanje je otvoreno do: 15.10.2023.

Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Status:
0 komentara


Komentari:

Molimo da se prijavite kako biste mogli komentirati prijava

Trajanje

15.9.2023. - 15.10.2023.

Izvješća