Poštovani građani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kistanje.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kistanje.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju donošenja Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kistanje. Ovaj dokument izrađuje se u svrhu utvrđivanja stanja zaštite od požara i tehnološke eksplozije na prostoru Općine Kistanje te donošenja odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se ugroženost od nastanka požara i/ili tehnološke eksplozije smanjila na što je god moguće manju razinu, te slijedom toga smanjila moguća šteta po zdravlje ljudi i imovinu od nastalih požara i/ili tehnoloških eksplozija.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kistanje, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 30.07.2017.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 30.6.2017. - 30.7.2017.

Trajanje

30.6.2017. - 30.7.2017.