Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Statuta Općine Križ.

Dokument za savjetovanje moguće je pronaći OVDJE.

Tema savjetovanja je: Donošenje Statuta Općine Križ.

Opis savjetovanja: Ovim se Statutom podrobnije uređuju samoupravni djelokrug Općine Križ, njena obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela, način obavljanja poslova, oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju, provođenje referenduma, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine Križ..

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluje u donošenju Statuta Općine Križ upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto. 

Savjetovanje je otvoreno do: 21.02.2021.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.
Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 8.2.2021. - 21.2.2021.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

8.2.2021. - 21.2.2021.