Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2018. godini.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2018. godini.

Opis savjetovanja: Ovim Programom daje se opis i opseg poslova održavanja i obavljanja komunalnih djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade i drugih izvora s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskazom izvora financijskih sredstava potrebnih za realizaciju planiranih aktivnosti.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2018. godini, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 17.12.2017.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 17.11.2017. - 17.12.2017.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

17.11.2017. - 17.12.2017.