Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.

Opis savjetovanja: Ovom se Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Grada Varaždinskih Toplica, a naročito:

1. naselja na području Grada u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

2. svrha komunalne naknade,

3. područja zona u Gradu u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

4. koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u Gradu u kojima se naplaćuje komunalna naknada,

5. koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada,

6. rok plaćanja komunalne naknade,

7. obveznik plaćanja komunalne naknade,

8. obračun i utvrđivanje iznosa komunalne naknade,

9. nekretnine važne za Grad koje se u potpunosti oslobađaju od plaćanja komunalne naknade,

10. opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.


Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u Odluke o komunalnoj naknadi, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 31.01.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 21.1.2019. - 31.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

21.1.2019. - 31.1.2019.