Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini.

Opis savjetovanja: Prema odredbi članka 36. stavka 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13., 73/17., 14/19.), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je podnijeti izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš, predstavničkom tijelu te jedinice najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Varaždinskih Toplica u 2018. godini, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 06.04.2019.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 25.3.2019. - 6.4.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

25.3.2019. - 6.4.2019.