Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju  Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti  u Općini Kloštar Ivanić

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti  u Općini Kloštar Ivanić

Opis savjetovanja : Ovom Odlukom osniva se Vlastiti pogon Općine Kloštar Ivanić (u daljnjem tekstu: Vlastiti pogon) radi obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti na području Općine Kloštar Ivanić:

1.održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,

2.održavanje javnih zelenih površina, osim u dijelu koji će se obavljati na temelju  pisanog ugovora, 

3.održavanje groblja i mrtvačnica, 

4.održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,

5.održavanje čistoće javnih površina,

6.usluga ukopa pokojnika.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju   Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti  u Općini Kloštar Ivanić, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2022.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 14.11.2022. - 13.12.2022.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

14.11.2022. - 13.12.2022.