Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Nijemci provodi javno savjetovanje za nacrt Pravilnika o jednostavnoj nabavi. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u svezi navedene Odluke mogu se dostaviti do 12.6.2018.g.

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni osnov za donošenje akta sadržan je u članku 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).

 II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

Odredbom članka 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) propisano je da se Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna i da pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom.

 Predloženim Pravilnikom uređuje se priprema i provođenje postupka jednostavne nabave u  Općini Nijemci koji prethode stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, a sve u svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava.

 Slijedom navedenog predlaže donošenje ovog Pravilnika.

 

 


Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 2.6.2018. - 12.6.2018.

Trajanje

2.6.2018. - 12.6.2018.

Izvješća