Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom određuje se provedba mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Varaždinskih Toplica. Nepropisno odbačenim otpadom, u smislu ove Odluke, smatra se otpad koji nije odložen u skladu s općim aktima Grada  i drugim propisima, na propisani način u spremnike ili u druge predviđene uređaje i predmete, odnosno na druga propisana mjesta, već je odbačen u okoliš.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada, upisivanjem svojih komentara na dolje za to predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 18.12.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 10.12.2018. - 18.12.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

10.12.2018. - 18.12.2018.