R E P U B L I K A  H R V A T S K A

SISAČKO-MOSLAVAČKAŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA

URED NAČELNIKA

opcina@ludina.hr

OIB: 02359032919

MB: 2580985

Sv. Mihaela 37, Velika Ludina

Klasa:320-02/19-04/02

Urbroj:2176/19-01-19-1   

Velika Ludina 29.05.2019


JAVNI UVID U PRIJEDLOG PROGRAMA

RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

U VLASNIŠTVU DRŽAVE


Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) Općina Velika Ludina je u početku izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, na području Općine Velika Ludina.

Javni uvid  u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem biti će od 29.05.2019 do 12.06.2019. radnim danom od 07.00 do 15.00 sati, u prostorijama Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina.

Javni uvid je moguć i putem općinske stranice opcina@ludina.hr na linku Savjetovanja.


Pisane prigovore ili primjedbe možete podnijeti putem maila opcina@ludina.hr ili upisivanjem svojih komentara na za to dolje predviđeno mjesto pod KOMENTARI, najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće  Općine Velika Ludina u roku od 30 dana od podnošenja istih. 

Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem možete pogledati OVDJE.

 

 S poštovanjem!    

 Općinski načelnikStatus:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 29.5.2019. - 12.6.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

29.5.2019. - 12.6.2019.