Poštovani građani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi.

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Tema savjetovanja je: Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi.

Opis savjetovanja: Ovom Odlukom o komunalnoj naknadi utvrđuju se naselja u Gradu Ludbregu u kojima se naplaćuje komunalna naknada, svrha komunalne naknade, područja zona u Gradu Ludbregu, koeficijenti zona (Kz), koeficijenti namjene (Kn), rok plaćanja komunalne naknade, nekretnine važne za Grad Ludbreg koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, obveznici i obveza plaćanja komunalne naknade, obračun komunalne naknade, uvjeti zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade, rješenje o komunalnoj naknadi.

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o komunalnoj naknadi, upisivanjem svojih komentara na dolje predviđeno mjesto.

Savjetovanje je otvoreno do: 06.12.2018.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.


Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 27.11.2018. - 6.12.2018.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

27.11.2018. - 6.12.2018.