Poštovani građani,


pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Odluke o komunalnom doprinosu. 

Dokument za savjetovanje moguće pogledati ovdje.

Nova Odluka o komunalnom doprinosu donosi se radi usklađivanja sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu koji je stupio na snagu 04. kolovoza 2018. godine. 

Prema prijašnjem Zakonu o komunalnom gospodarstvu obveznik plaćanja komunalnog doprinosa bio je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor dok je prema novom Zakonu obveznik plaćanja komunalnog doprinosa vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina odnosno investitor ako je to osoba različita od vlasnika, samo ako je na njega od strane vlasnika prenesena pisanim ugovorom obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Od ostalih novina valja istaknuti da novi Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje obvezu da rješenje o komunalnom doprinosu mora sadržavati popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će jedinice lokalne samouprave izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao ni obvezu jedinice lokalne samouprave o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostvareni priliv sredstava. Također, prema novom Zakonu nije više potrebno posebno osiguravati nenaplaćena sredstva u slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Zakonom je uveden i niz novih postupovnih odredaba reguliranih člancima 86., 87., 88. i 89.

Predložena Odluka normativno je usuglašena sa novim zakonskim tekstom, međutim istom nije došlo do izmjena dvaju parametra obračuna komunalnog doprinosa - područja zona i jedinične vrijednosti, stoga će obračun komunalnog doprinosa primjenom predložene Odluke ostati na istoj razni kao i do sada.


Savjetovanje je otvoreno do: 20.01.2019.Napomena: Nakon završetka savjetovanja objavit će se Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.Status:
0 komentara


Komentari:


Savjetovanje je završeno

* trajanje ovog savjetovanja: 21.12.2018. - 20.1.2019.

Savjetovanje u tijeku

Trajanje

21.12.2018. - 20.1.2019.